Tehničke djelatnosti

Tehničke djelatnosti – uvoz, izvoz, prijevoz, servisiranje, popravljanje, postavljanje i ugradnju radioaktivnih izvora obavljamo na temelju Rješenja Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-542-04/03-09/20, Urbroj: 534-06-01-01/3-03-02, od 01. listopada 2003.
Ekoteh dozimetrija d.o.o je od 2013. godine ekskluzivni distributer za industrijske mjerače tvrtke Berthold technologies GmbH. U ponudi imamo razne vrste mjerača razine, napunjenosti, gustoće kao i mase. Svi mjerači nude vrhunsku preciznost i najnoviju Berthold tehnologiju.

EKOTEH dozimetrija

d.o.o. za zaštitu od zračenja
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Vladimira Ruždjaka 21
Tel./fax.: +385 (0)1 604 38 82
E-mail: info@ekoteh.hr