Politika kvalitete

Uprava EKOTEH dozimetrije poduzima sve kako bi:

 • ispunila zahtjeve korisnika usluga i stvorila odnos prema radu u kojem se prepoznaje stručnost i kvaliteta,
 • izbjegla uključivanja u djelatnosti koje su nesukladne zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007.,
 • pratila stanje tehnike u području ispitivanja, omogućila  osuvremenjivanje metoda ispitivanja i stalnu izobrazbu osoblja,
 • omogućila neovisnost  djelatnika u provedbi ispitivanja od svih vanjskih i unutarnjih utjecaja, kako stručnih, tako i financijskih.

Takvom politikom želimo postići:

 • da korisnik  usluge bude njome zadovoljan,
 • da usluga bude kvalitetna a rezultati ispitivanja pouzdani,
 • da kupac bude o svemu jasno i na vrijeme obaviješten,
 • da laboratoriji koriste metode koje su na odgovarajući način dokumentirane i vrednovane te prilagođene potrebama kupca,
 • da osoblje bude upoznato sa sustavom upravljanja kvalitetom,
 • da sustav bude dokumentiran i da zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007.
HAA

Certifikati
Odjel za zaštitu od zračenja

Norma:
HHRN EN ISO/IEC 17025:2007
Standard:
ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006;
EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006

 • TL dozimetri za osobnu dozimetriju
  Osobna dozimetrija Hp(10) TLD metodom u području od 85 µSv do 200 mSv i području energije od 33 keV do 1,25 MeV, PO 5.4.1-01, Izdanje 1, Revizija 3 od 06.02.2019.
  Osobna dozimetrija Hp(0,07) TLD metodom za prsten dozimetre u području od 170 µSv do 200 mSv i području energije od 33 keV do 662 keV
  PO 5.4.1-01, Izdanje 1, Revizija 3 od 06.02.2019.
 • Izvori ionizirajućeg zračenja , Predmeti opće uporabe , Okoliš
  Ispitivanje brzine doze ionizirajućeg zračenja u području od 100 nSv/h do 100 mSv/h i u području energija fotona od 33 keV do 1.3 MeV PO 5.4.1-03, Izdanje 2, Revizija 1 od 06.02.2019.
 • Uređaji za izlaganje kože UV zračenju
  Dozimetrija nekoherentnog UV zračenja u području valnih duljina od 250 nm do 400 nm
  HRN EN 60335-2-27:2005 (IEC 60335-2-27:2002; EN 60335-2-27-2003) točka 32
  HRN EN 60335-2-27:2011 (IEC 60335-2-27:2002, MOD + am1:2004, MOD + am2:2007, MOD; EN 60335-2-27-2003) točka 32

EKOTEH dozimetrija

d.o.o. za zaštitu od zračenja
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Vladimira Ruždjaka 21
Tel./fax.: +385 (0)1 604 38 82
E-mail: info@ekoteh.hr