Home-bott

HAA

Certifikati

Norma:
HRN EN ISO/IEC 17025:2007

  • TL dozimetri za osobnu dozimetriju
    Osobna dozimetrija Hp(10) TLD metodom u području od 85 µSv do 200 mSv i području energije od 33 keV do 1,25 MeV, PO 5.4.1-01, Izdanje 1, Revizija 3 od 06.02.2019.

  • Izvori ionizirajućeg zračenja – Predmeti opće uporabe – Okoliš
    Ispitivanje brzine doze ionizirajućeg zračenja u području od 100 nSv/h do 100 mSv/h i u području energija fotona od 33 keV do 1.3 MeV PO 5.4.1-03, Izdanje 2, Revizija 1 od 06.02.2019.

  • Dozimetrija nekoherentnog UV zračenja u području valnih duljina od 250 nm do 400 nm HRN EN 60335-2-27:2005 (IEC 60335-2-27:2002; EN 60335-2-27-2003) točka 32 HRN EN 60335-2-27:2011 (IEC 60335-2-27:2002, MOD + am1:2004, MOD + am2:2007, MOD; EN 60335-2-27-2003) točka 32