Prijava, odjava i promjena podataka osoba prijavljenih na osobnu dozimetriju

Počevši sa prijavama, odjavama i promjenama podataka za kolovoz 2018. godine, sve prijave, odjave i promjene podataka vezane uz osobe prijavljene na osobnu dozimetriju možete javiti izravno nama. Za prijave, odjave i promjene podataka ste obavezni koristiti priloženi obrazac. Kao i do sada, rok za prijave za idući mjesec je 15. tekućeg mjeseca. Obrazac nam možete poslati email-om ili poštom ili fax-om. Nije potrebno obrazac slati više puta, tj. na više načina.

Email:
dozimetrija@ekoteh.hr

Pošta:
Ekoteh dozimetrija d.o.o. Vladimira Ruždjaka 21
HR-10000 Zagreb

Fax:
01 604 3882

Obrazac prijava na dozimetriju

EKOTEH dozimetrija

d.o.o. za zaštitu od zračenja
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Vladimira Ruždjaka 21
Tel./fax.: +385 (0)1 604 38 82
E-mail: info@ekoteh.hr