Osobna dozimetrija

Kontakt osoba
Miljenko Rudan dipl. inž. fiz. Martina Krajačić-Ilić
01 604 3882
dozimetrija@ekoteh.hr

Na temelju ovlaštenja EKOTEH Od 1995. godine pruža uslugu osobne dozimetrije svojim strankama (kupcima) koje su obvezne, sukladno važećim propisima, svojim izloženim radnicima osigurati mjerenje osobnog ozračenja tijekom rada.

Osobna dozimetrija za 4.000 osoba provodi se termoluminiscentnim dozimetrima (TLD) Panasonic UD-802 i UD 803 (Li2B4O7:Cu) i čitačem Panasonic UD-716 po metodi PO 7.2.1-01 za koju imamo akreditaciju HAA.

U skladu sa zahtjevima akreditacije redovito sudjelujemo u međulaboratorijskim usporedbama (EURADOS).

osobna-dozimetrija

Prijava, odjava i promjena podataka osoba prijavljenih na osobnu dozimetriju
Referentni propis
  1. Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13), (NN 39/15), (NN 130/17) (NN 118/18) (NN 21/22)
  2. Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti (NN 40/18)(NN 104/21)
  3. Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja (NN 38/18)(NN 8/22)

EKOTEH dozimetrija

d.o.o. za zaštitu od zračenja
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Vladimira Ruždjaka 21
Tel./fax.: +385 (0)1 604 38 82
E-mail: info@ekoteh.hr