Ispitivanje izvora ionizirajućeg zračenja

Kontakt osoba
mr. sc. Davor Kožuh, dipl.inž.
dkozuh@ekoteh.hr
098 249-226
Renata Ban, dipl.ing.
renata.ban@ekoteh.hr
098 508-644

Pravnim i fizičkim osobama s kojima EKOTEH ima ugovor obavljamo izvanredna i periodička (svakih 12 mjeseci) ispitivanja sljedećih izvora ionizirajućeg zračenja:

 1. dijagnostički rendgen uređaji u medicini,
 2. terapijski rendgen-uređaji i akceleratori u medicini,
 3. nuklearne medicine, laboratoriji i druge jedinice za rad s otvorenim radioaktivnim izvorima,
 4. zatvoreni radioaktivni izvori za terapijske svrhe u medicini,
 5. rendgen-uređaji u nerazornim ispitivanjima, za kontrolu prtljage, paketa i pošiljki, te za analizu građe tvari u procesnoj tehnologiji,
 6. zatvoreni radioaktivni izvori u nerazornim ispitivanjima (defektoskopija), radioaktivni izvori u uređajima za mjernu i signalnu tehniku, te za umjeravanja,
 7. izvori ionizirajućeg zračenja u općoj uporabi – ionizirajući javljači dima i sl.

Ispitivanja i mjerenja provode se sukladno metodologiji razvijenoj u EKOTEH-u.

ionizirajuce-zracenje

Davanje mišljenja i potvrda potrebnih u upravnom postupku

Nakon provedbe odgovarajućih postupaka mjerenja i ispitivanja o udovoljavanju propisanim uvjetima dostavljamo mišljenje koje je potrebno za upravni postupak sukladno propisima tj. ishođenje potrebnih odobrenja za prostorije, nabavku, uporabu i prijevoz radioaktivnih izvora, rendgenskih uređaja i drugih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenja.

Referentni propisi
 1. Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13), (NN 39/15), (NN 130/17) (NN 40/18)(NN 21/22)
 2. Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti (NN 40/18)(NN 104/21)
 3. Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18)(NN 6/22)
 4. Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja (NN 42/18)(NN 8/22)

EKOTEH dozimetrija

d.o.o. za zaštitu od zračenja
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Vladimira Ruždjaka 21
Tel./fax.: +385 (0)1 604 38 82
E-mail: info@ekoteh.hr