Uvoz, izvoz i prijevoz radioaktivnih izvora

Kontakt osoba
Damir Cvetovac
damir@ekoteh.hr
091 764 1785
Renata Ban
renata.ban@ekoteh.hr
098 508 644
EKOTEH obavlja uvoz, izvoz i prijevoz zatvorenih i otvorenih radioaktivnih izvora za potrebe pravnih i fizičkih osoba koje posjeduju odobrenje za djelatnost s tim izvorima. Suradnici EKOTEH-a posjeduju posebnu međunarodnu dozvolu za prijevoz radioaktivnih tvari i materijala (opasne tvari klase 7) sukladno Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR). pakiranje

EKOTEH dozimetrija

d.o.o. za zaštitu od zračenja
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Vladimira Ruždjaka 21
Tel./fax.: +385 (0)1 604 38 82
E-mail: info@ekoteh.hr