Savjetodavne usluge

Kontakt osoba
Željka Topolovac mag.chem.,univ.spec.oecoing
ztopolovac@ekoteh.hr
01 604 3882
Izrađujemo stručna mišljenja, ocjene, elaborate, studije, programe i pravila o primjeni mjera zaštite od zračenja, analize rizika pri radu s izvorima ionizirajućeg zračenja te planove i programe mjera za slučaj izvanrednog događaja s opasnim izvorima ionizirajućeg zračenja. Pružamo stručnu i tehničku pomoć državnim tijelima, ustanovama i organizacijama kod donošenja propisa i normi vezanih za zaštitu od zračenja. savjetovanje

EKOTEH dozimetrija

d.o.o. za zaštitu od zračenja
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Vladimira Ruždjaka 21
Tel./fax.: +385 (0)1 604 38 82
E-mail: info@ekoteh.hr