Demontiranje radioaktivnih izvora

Kontakt osoba
Davor Kožuh, dipl.ing.
dkozuh@ekoteh.hr
098 249-226

Izvodimo demontiranja ili zamjene dotrajalih zatvorenih izvora ionizirajućih zračenja u radioaktivnim gromobranima, razinomjerima, defektoskopima, mjerilima debljine i duljine, te raznim drugim uređajima i postrojenjima s radioaktivnim izvorima.

EKOTEH pomaže naručiteljima u osiguranju zbrinjavanja iskorištenih radioaktivnih izvora sukladno važećim propisima.

demontiranje

EKOTEH dozimetrija

d.o.o. za zaštitu od zračenja
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Vladimira Ruždjaka 21
Tel./fax.: +385 (0)1 604 38 82
E-mail: info@ekoteh.hr