Reference

Povijest projekata
 1. EKOTEH je izvršitelj u projektu zbrinjavanja zatvorenih radioaktivnih izvora u napuštenom vojnom objektu u BiH koji smo dobili na pozivnom natječaju IAEA.
  Dobivena je akreditacija za TL dozimetriju i brzinu ambijentalnog doznog ekvivalenta.
  EKOTEH održava seminar za sanitarne inspektore vezan za provedbe propisa u zaštiti od neionizirajućeg zračenja.
  Potpora Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi pri izradi Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja
 2. EKOTEH je akreditiran za ispitivanje sunčalica -UV zračenja.
  Nastavlja se intenzivan rad na akreditaciji metode TL dozimetrije za određivanje osobnog izlaganja radnika.
  Na natječaju EKOTEH je izabran za organizaciju seminara o zaštiti od neionizirajućeg zračenja za sanitarne inspektore.
 3. Završili smo uvedbu TL dozimetrije za osobnu dozimetriju izloženih radnika i napustili filmdozimetrijski sustav.
  Osnovali smo podružnicu u Skopju.
  Postali smo predstavnici Panasonica.
 4. Po narudžbi Siemensa EKOTEH organizira demontiranje i zbrinjavanje izvozom izvora 60Co iz medicinskog teleterapijskog uređaja KBC-a Rijeka.
  Na javnom natječaju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi dobivena su i završena četiri projekta:
  • Optimizacija zaštite pacijenta kod primjene CT,
  • Optimizacija zaštite pacijenta kod primjene mamografa,
  • Zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Hrvatskoj,
  • Nabavka uređaja za otkrivanje i mjerenje povišene koncentracije aktivnosti u namirnicama.
  Nabavkom čitača i TL elemenata započeli smo uvođenje sustava osobne dozimetrije s TL dozimetrima proizvođača Panasonic.
 5. IAEA naručuje od EKOTEH-a projekt kondicioniranja i pakiranja izvora u starom zatvorenom skladištu Instituta za medicinska istraživanja u Zagrebu.
  U Cavtatu za RECAN zajedno s IAEA organiziramo 2nd Workshop o optimizaciji zaštite u medicini uz sudjelovanje predstavnika iz 28 europskih i srednjoazijskih država.
  Započinjemo aktivnosti za akreditaciju ispitivanja UV zračenja prema normi HR EN ISO/IEC 17025.

 6. EKOTEH sudjeluje u IAEA projektima za zbrinjavanje zatvorenih radioaktivnih izvora u Hrvatskoj i kontroli kvalitete u medicinskim ustanovama.
  Sudjelujemo u osnivačkoj radionici u okviru regionalnog IAEA projekta pod nazivom RECAN (1. Workshop u Litvi).
  Mladen Novaković sudjeluje kao član ekspertnog tima IAEA za unaprijeđenje zaštite od zračenja u Crnoj Gori.

 7. EKOTEH postaje predstavnik Hrvatske u European Alara Networku (EAN).
  Mladen Novaković u ekspertnoj misiji IAEA u Makedoniji.
 8. EKOTEH uvodi novu opremu u ispitivanja rendgenskih uređaja.
  Za potrebe Ministarstva zdravstva na javnom natječaju dobili smo i izvršili projekt izrade nacrta plana i programa za slučaj radiološke i nuklearne nesreće.
  Mladen Novaković sudjeluje u dvije ekspertne misije IAEA u Makedoniji.
 9. EKOTEH unaprjeđuje svoje djelatnosti.
  Sudjeluje u dopunskoj izobrazbi koju organiziraju državna tijela i IAEA.
  Mladen Novaković sudjeluje u dvije ekspertne misije IAEA u Makedoniji.
 10. Mladen Novaković imenovan je vanjskim ekspertom IAEA za pomoć kod izgradnje sustava zaštite od zračenja sukladno međunarodnim preporukama u Makedoniji.
  Predstavnici EKOTEHA sudjeluju na međunarodnim tečajevima i radionicama u organizaciji IAEA.
  Sudjelujemo aktivno na tečajevima zaštite od zračenja u organizaciji HZZZ-a. Predstavnik EKOTEHA sudjeluje na radionici EAN-a.
  EKOTEH je objavio svoju publikaciju “Zaštita od ionizirajućeg zračenja: Propisi u RH s komentarima”.
 11. EKOTEH dobiva novo ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja sukladno novim propisima (“Narodne novine” br 34/00).
  Predstavnici EKOTEHA sudjeluju u programima edukacije koje organizira Hrvatski zavod za zaštitu od zračenja.
 12. EKOTEH je organizator i izvršitelj zamjene 6 zatvorenih radioaktivnih izvora 60Co za teleterapijske uređaje u Hrvatskoj u suradnji s HZZO i francuskom tvrtkom CIS Biointernational iz Saclaya. Obavili smo prijevoz novih izvora iz Francuske i izvoz iskorištenih izvora natrag u Saclay.
  Donose se novi Zakon za zaštitu od ionizirajućeg zračenja i Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja te podzakonski propisi. U izradi i tijekom postupka usvajanja aktivno su sudjelovali predstavnici EKOTEH-a.
 13. EKOTEH nastavlja sa širenjem svoje djelatnosti na hrvatskom tržištu.
  Naši predstavnici aktivno sudjeluju u izradi propisa. Započet je rad na propisima o neionizirajućem zračenju uz sudjelovanje predstavnika EKOTEH-a.
  Mladen Novaković sudjeluje u posebnoj misiji IAEA u BiH.
 14. EKOTEH se učvrstio na tržištu, postupno osvaja vodeću ulogu i sve većem broju partnera pruža različite usluge zaštite od ionizirajućeg zračenja.
  Sudjelujemo u zbrinjavanju istrošenih radioaktivnih gromobrana i ionizirajućih javljača dima, te drugih industrijskih izvora.
  Sudjelujemo u kontroli rendgenskih uređaja nabavljenih projektom Ministarstva zdravstva za bolnice u Hrvatskoj.
  Intenziviran je rad na Zakonu o zaštiti od ionizirajućeg zračenja.
 15. Započinje rad na Zakonu o zaštiti od ionizirajućeg zračenja. Predstavnik EKOTEHA je Mladen Novaković.
  Sudjelujemo u sanaciji starog skladišta radioaktivnog otpada na IMI-ju u okviru kampanje prikupljanja svih starih 226Ra izvora koji su izdvojeni i kondicionirani uz pomoć stručnjaka IAEA.
  Završen je projekt zbrinjavanja radioaktivnih izvora oštećenih u ratom zahvaćenim područjima Hrvatske.
 16. EKOTEH započinje s intenzivnim širenjem poslova zaštite od zračenja. Započeto je pružanje novih usluga. Uvodi se sustav filmdozimetrijskog nadzora ozračenja izloženih radnika i ugovaraju se usluge pregleda izvora ionizirajućeg zračenja za korisnike u Hrvatskoj.
 17. Tijekom godine nastavljeno je pružanje usluga brojnim partnerima i klijentima u Hrvatskoj.
  Završena je i druga faza projekta zbrinjavanja oštećenih izvora zračenja u ratom zahvaćenim područjima.
  Nastavljena je intenzivna demontaža radioaktivnih izvora u gromobranima i javljačima dima.
  EKOTEH seli na današnju lokaciju Vladimira Ruždjaka 21 i mijenja naziv u današnji.
 18. Tijekom godine EKOTEH je završio prvu fazu projekta zbrinjavanja oštećenih izvora zračenja.
  Proširuje se djelatnost za ispitivanje izvora zračenja u svrhu pribavljanja dozvola sukladno propisima.
  Mladen Novaković je sudjelovao na tečaju IAEA o zbrinjavanju zatvorenih radioaktivnih izvora u Ateni, Grčka.
 19. Tijekom godine EKOTEH je zajedno s Javnim poduzećem za zbrinjavanje radioaktivnog otpada uz međunarodnu potporu (IAEA) započeo organizirano zbrinjavanje oštećenih radioaktivnih izvora u ratom zahvaćenim područjima uključujući radioaktivne gromobrane, ionizirajuće javljače dima te izvore u medicinskim ustanovama i industrijskim pogonima.
  Mladen Novaković sudjeluje na IAEA radionici o iradijatorima za sterilizaciju i konzerviranje zračenjem u Pragu, Češka.
  Započet je uvoz radioaktivnih izvora za potrebe nerazornih ispitivanja i drugih industrijskih pogona.
 20. Ministarstvo zdravstva dalo je 2. rujna 1991. godine EKOTEHU ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja.
  Sudjelovali smo u prikupljanju dokumentacije i radiološkim ispitivanjima lokaliteta Kaštela na kojem je povišena koncentracija radioaktivnih tvari od industrijske djelatnosti u prošlosti.
 21. 20. kolovoza 1990. godine osnovan je EKOTEH pod nazivom ECOTEC d.o.o. za poslovne i tehničke usluge. Tvrtka je osnovana za obavljanje tehničkih poslova u vezi s izvorima ionizirajućeg zračenja: montaže i demontaže radioaktivnih izvora, prijevoz radioaktivnih izvora, mjerenja ionizirajućeg zračenja, savjetodavne usluge u području zaštite od zračenja i sigurnosti na radu.

EKOTEH dozimetrija

d.o.o. za zaštitu od zračenja
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Vladimira Ruždjaka 21
Tel./fax.: +385 (0)1 604 38 82
E-mail: info@ekoteh.hr