Profil tvrtke

EKOTEH dozimetrija d.o.o. za zaštitu od zračenja (EKOTEH) je trgovačko društvo osnovano 20. kolovoza 1990. za obavljanje specifičnih stručnih poslova s izvorima ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja koji uključuju zaštitu od zračenja (npr. osobna dozimetrija izloženih radnika, ispitivanje izvora zračenja i sl.) te tehnološko-gospodarske poslove (npr. uvoz, izvoz, prijevoz, demontiranje, popravljanje, postavljanje izvora i sl.).

EKOTEH ima posebno ovlaštenje za stručne poslove zaštite od zračenja od 1991. godine (“Narodne novine” br 47/91), kao i odobrenje za tehničke usluge u vezi s izvorima ionizirajućeg zračenja.

Tijekom godina EKOTEH je proširio i unaprijedio svoju djelatnost i povećao broj stručnih suradnika.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima od 1995. godine, trgovačko društvo nosi današnji naziv EKOTEH dozimetrija d.o.o. za zaštitu od zračenja sa sjedištem u Zagrebu u ulici Vladimira Ruždjaka 21.

Od 2000. godine EKOTEH posjeduje Rješenje o ovlašćivanju Ministarstva zdravstva za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja (“Narodne novine” br 34/00).

EKOTEH je uskladio svoj ustroj i način rada tako da udovoljava uvjetima za učinkovitu provedbu programa i projekata zaštite od zračenja, sukladno nacionalnim i međunarodnim propisima i normama. U tu svrhu EKOTEH je osigurao:

  • Odgovarajući broj stručnih suradnika prikladne stručne spreme, znanja i vještina iz područja zaštite od zračenja;
  • Raznovrsnu opremu i mjerila zračenja potrebna za učinkovitu provedbu raznovrsnih ispitivanja, mjerenja, analiza i obavljanje poslova u vezi sa zaštitom od zračenja;
  • Potvrđene metode ispitivanja, mjerenja, pregleda, analiza i drugih sustavnih postupaka za ocjenu utjecaja zračenja na radnike, pripadnike stanovništva i okoliš;
  • Neprekidno unaprjeđivanje znanja, praćenje novih spoznaja i trendova iz područja zaštite od zračenja te zanavljanje opreme i usvajanje najboljih metoda mjerenja.

EKOTEH je od 2009. godine akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 kao ispitni laboratorij za ispitivanja u području ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja.

EKOTEH dozimetrija d.o.o. ima podružnicu u Skopju koja je također akreditirana prema normi MKS EN ISO/IEC 17025 za ispitivanja u području ionizirajućeg zračenja.

EKOTEH dozimetrija

d.o.o. za zaštitu od zračenja
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Vladimira Ruždjaka 21
Tel./fax.: +385 (0)1 604 38 82
E-mail: info@ekoteh.hr