Politika kvalitete

Uprava EKOTEH dozimetrije d.o.o. poduzima sve kako bi :
 • Ispunila zahtjeve kupaca usluga i stvorila odnos prema radu u kojemu se prepoznaje stručnost i kvaliteta
 • Izbjegla uključivanja u djelatnosti koje su nesukladne zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017
 • Pratila stanje tehnike u području ispitivanja, omogućila osuvremenjivanje postupaka ispitivanja i stalnu izobrazbu osoblja
 • Omogućila neovisnost djelatnika u provedbi ispitivanja od svih vanjskih i unutarnjih utjecaja, kako stručnih tako i financijskih
Uprava EKOTEH dozimetrije d.o.o. kupcu jamči nepristranost i povjerljivost tako što:
 • laboratorijske aktivnosti moraju se provoditi nepristrano, objektivno i bez sukoba interesa
 • svi laboratoriji su odgovorni za nepristranost laboratorijskih aktivnosti
 • laboratoriji su organizacijski neovisni
 • laboratoriji ne smiju dopustiti poslovne, financijske ili druge pritiske na osoblje koji mogu negativno utjecati na nepristranost
 • svi resursi potrebni za pružanje kvalitetnih usluga kupcu i minimiziranje pritužbi moraju biti stalno osigurani
 • svi laboratoriji moraju stalno utvrđivati rizike za nepristranost
 • ako se utvrdi rizik na nepristranost, mora se odmah ukloniti ili smanjiti
  • sve informacije koje proizlaze iz komunikacije s kupcem smatraju se povjerljivim, vlasničkim informacijama
  • osoblje, uključujući Upravu, ugovorno osoblje, vanjsko osoblje ili pojedince koji djeluju u ime Odjela za zaštitu od zračenja, mora držati povjerljivim sve informacije dobivene ili nastale tijekom obavljanja laboratorijskih aktivnosti, osim ako zakon zahtijeva suprotno
  • u slučaju da se od Odjela za zaštitu od zračenja zakonski ili temeljem ovlaštenja prema ugovorenim obvezama, zahtijeva objavljivanje povjerljivih informacija, kupac ili pojedinac na kojeg se to odnosi mora biti pismeno obaviješten o tim informacijama, osim ako je to zakonom zabranjeno
  Takvom politikom EKOTEH dozimetrija d.o.o. želi postići:
  • da postupanje prema svim kupcima bude jednako, pošteno i ujednačeno
  • da sustav upravljanja bude dokumentiran i zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017
  • da usluga bude kvalitetna a rezultati ispitivanja pouzdani
  • da kupac usluge bude njome zadovoljan i ostvari povjerenje u rezultate ispitivanja
  • u slučaju da kupac ima sumnju u pogledu nepristranosti i objektivnosti, u primjeni je postupak za rješavanje pritužbi koji može biti dostavljen na zahtjev
  U slučaju nezadovoljstva uslugom prigovor se može uputiti:
  • poštom, na adresu: V. Ruždjaka 21, 1000 Zagreb
  • e-poštom, na adresu: info@ekoteh.hr
  • telefonom: 01/604-3882
  HAA

  Certifikati


  Odjel za zaštitu od zračenja
  • Norma:
   HRN EN ISO/IEC 17025:2017
  • Standard:
   ISO/IEC 17025:2017;
   EN ISO/IEC 17025:2017
  • TL dozimetri za osobnu dozimetriju
   Mjerenje osobnog doznog ekvivalenta Hp(10) TLD metodom u području od 85 µSv do 200 mSv i području energije od 33 keV do 1,25 MeV, PO 7.2.1-01, Izdanje 2 od 06.04.2022. Mjerenje osobnog doznog ekvivalenta Hp(0,07) TLD metodom za prsten dozimetre u području od 170 µSv do 200 mSv i području energije od 33 keV do 662 keV, PO 7.2.1-01, Izdanje 2 od 06.04.2022.
  • Izvori ionizirajućeg zračenja – Predmeti opće uporabe – Okoliš
   Mjerenje brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta u području od 100 nSv/h do 100 mSv/h i u području energija fotona od 33 keV do 1.3 MeV PO 7.2.1-03, Izdanje 2 od 06.04.2022.
  • Izvori optičkog nekoherentnog zračenja
   Mjerenje iradijancije, spektralne iradijancije i efektivne iradijancije nekoherentnog optičkog zračenja u području valnih duljina od 250 nm do 400 nm
   HRN EN 60335-2-27:2014 (IEC 60335-2-27:2009, MOD EN 60335-2-27-2013) točka 32.101

EKOTEH dozimetrija

d.o.o. za zaštitu od zračenja
HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Vladimira Ruždjaka 21
Tel./fax.: +385 (0)1 604 38 82
E-mail: info@ekoteh.hr