Home-bott

HAA

Certifikati

Norma:
HRN EN ISO/IEC 17025:2017

  • TL dozimetri za osobnu dozimetriju
    Mjerenje osobnog doznog ekvivalenta Hp(10) TLD metodom u području od 85 µSv do 200 mSv i području energije od 33 keV do 1,25 MeV, PO 7.2.1-01, Izdanje 2 od 06.04.2022. Mjerenje osobnog doznog ekvivalenta Hp(0,07) TLD metodom za prsten dozimetre u području od 170 µSv do 200 mSv i području energije od 33 keV do 662 keV, PO 7.2.1-01, Izdanje 2 od 06.04.2022.

  • Izvori ionizirajućeg zračenja – Predmeti opće uporabe – Okoliš
    Mjerenje brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta u području od 100 nSv/h do 100 mSv/h i u području energija fotona od 33 keV do 1.3 MeV PO 7.2.1-03, Izdanje 2 od 06.04.2022.

  • Izvori optičkog nekoherentnog zračenja Mjerenje iradijancije, spektralne iradijancije i efektivne iradijancije nekoherentnog optičkog zračenja u području valnih duljina od 250 nm do 400 nm HRN EN 60335-2-27:2014 (IEC 60335-2-27:2009, MOD EN 60335-2-27-2013) točka 32.101